O projekcie

  E-bazar warzywno-owocowy ma na celu ograniczenie marnowania żywności, a w szczególności pożytecznego wykorzystania nadmiaru warzyw i owoców. Dzięki temu projektowi  kształtujemy konkretne i praktyczne postawy ekologiczne w życiu codziennym. Jest to cykl działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu.
  Na stronie internetowej będą udostępniane informacje o warzywach i owocach, którymi będą chcieli się podzielić mieszkańcy wszystkich gmin należących do obszaru LGD (gdyż będą je mieli w danej chwili w nadmiarze).

  Zadanie „Razem dla środowiska” realizowane jest w ramach projektu grantowego pn. „Akcje edukacyjne i integracyjne.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   


  logo e-bazar